27
юли

“Реконструкция на Зелена къща“

ОТНОСНО: Project  2014TC16I5CB005 – 2015 – 1 – 149 “GREEN: Growth, Responsibility, Partnership, Ecology, Nature” by the Programme INTERREG – IPA Cross-border Cooperation Bulgaria – Turkey

Община Средец  стартира тръжна процедура за строителство “Реконструкция на Зелена къща“ в Община Средец, Република България  с финансовата помощ на Програма за ТГС Интеррег - ИПП България – Турция 2014-2020. Тръжната документация е на разположение за проверка във Община Средец, пл. България № 8 Офис по проекти  ул. „Лиляна Димитрова „ № 1  гр. Средец 8300,  и ще бъде публикувана на страницата на Община Средец  http://sredets.bg/publicOrders.php  

Референтен номер: 2014TC16I5CB005 – 2015 – 1 – 149-С2

Крайният срок за подаване на оферти е 27.08.2017, 17:00 местно време

Лице  за контакти :

Адвокат Ирина Камбурова –  тел. 359889444269

Петя Шиварова – ръководител на проекта  тел. 0887174444

Тръжната документация за публикуване на страницата на Програмата www.ipacbc-bgtr.eu., съгласно изискванията.

Възможна допълнителна информации или разяснения/въпроси ще бъдат публикувани на следните интернет страници:

http://sredets.bg/publicOrders.php и www.ipacbc-bgtr.eu.

Приложение: Тръжна документация за строителство „Реконструкция на Зелена къща“

Инж. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец  

 Contact Us