24
ное

Документация

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

 

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания" както следва: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания" както следва: 1.1 Общинска транспортна схема а) Междуселищни линии б) Градски линии 1.2 Областната транспортна схема Републиканската транспортна схема; като маршрутните разписания за всяка една транспортна схема са подробно описани в Приложение №1 от документацията за участие в настоящата обществена поръчка;

 

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-060933/22.11.2017 г.

Уникален идентификационен номер на документа: 816286

 

 

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

 

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания" както следва: 1.1 Общинска транспортна схема а) Междуселищни линии б) Градски линии 1.2 Областната транспортна схема Републиканската транспортна схема; като маршрутните разписания за всяка една транспортна схема са подробно описани в Приложение №1 от документацията за участие в настоящата обществена поръчка;

 

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-060934/22.11.2017 г.

Уникален идентификационен номер на документа: 816287

 

Ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени на 12.01.2018 г. от 13:30 часа в зала 202, в сградата на Община Средец


Contact Us