11
дек

Документация

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

 

Предметът на доставка са дизелово гориво, безоловен бензин, газ пропан бутан и гориво смазочни материали за автомобилите на Община Средец, за срок от две години, посредством 24-часово обслужване, в бензиностанция на територията на град Средец.

 

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-064409/11.12.2017 г.

 

Уникален идентификационен номер на документа: 819053

 


Contact Us