12
яну

Обява за обществена поръчка

Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2018 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Средец, съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 от 22 ДЕКЕМВРИ 2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.

 

Срок за получаване на офертите
Дата: 29/01/2018 17:00 часа


Contact Us