31
юли

Процедура за избор на изпълнител

"Доставка на оборудване по проект Проект № 2014ТС16I5СВ005 – 2015 – 1 – 149 "

GREEN: Growth, Responsibility, partnErship, Ecology, Nature 

INTERREG-IPA Cross-Border Cooperation Bulgaria-Turkey  CCI № 2014ТС16I5СВ005Contact Us