06
авг

Oбява за обществена поръчка - Oттеглена

Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по проект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ“Св.Св.Кирил и Методий“

 

ID на поръчката: 9091143

Срок за получаване на офертите
Дата: 15.08.2019 г.  17:00 ч.

 

Оттеглена на - 13.08.2019 г. 10:06 г.


Contact Us