04
фев

Обява за обществена поръчка

ОПИСАНИЕ:„Осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2020 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Средец, съгласно Постановление № 381 от 30 декември 2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 г.“, по шест маршрута, както следва: маршрут 1: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките селища на община Средец“, по следния маршрут гр. Средец- с. Росеново –с. Граничар – с. Тракийци – с. Белеврен- гр. Средец с дължина 139,60 км отиване и връщане. маршрут 2: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките селища на община Средец“, по следния маршрут.гр. Средец – Варовник – с. Богданово – с. Голямо Буково – с Кирово – гр. Средец – 95,60 км. маршрут 3: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките селища на община Средец“, по следния маршрут гр. Средец- с. Пънчево -с. Вълчаново-с. Сливово-с. Синьо Камене-с. Гранитец – гр. Средец с дължина – 74,6 км отиване и връщане. маршрут 4: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките селища на община Средец“, по следния маршрут гр. Средец – с. Белила – с. Проход-с. Бистрец – с. Кубадин – гр. Средец с дължина – 52,2 км отиване и връщане. - маршрут 5: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките селища на община Средец“, по следния маршрут гр. Средец- с. Факия – с. Момина църква - с. Долно Ябълково-с. Горно Ябълково- гр. Средец с дължина 91,7 км отиване и връщане маршрут 6: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките селища на община Средец“, по следния маршрут. гр. Средец- с. Светлина – с. Загорци – с. Орлинци – с. Суходол – с. Малина – с. Радойново – с. Зорница - гр.Средец с дължина 79,5 км отиване и връщане.

 

Публикуван на: 04.02.2020 г 

 

ID:9096176


Срок за получаване нa оферти: 17.02.2020 г.  17:00 ч.
Contact Us