13
фев

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА, СКУЛПТУРА, ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО, ФОТОГРАФИЯ И ЛИТЕРАТУРА “ШАРЕНО ПЕТЛЕ“

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА, СКУЛПТУРА, ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО, ФОТОГРАФИЯ И ЛИТЕРАТУРА  “ШАРЕНО ПЕТЛЕ“

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ГР. БУРГАС

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – СРЕДЕЦ

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА, СКУЛПТУРА, ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО, ФОТОГРАФИЯ И ЛИТЕРАТУРА

 

 

“ШАРЕНО ПЕТЛЕ“

 

 

Конкурсът се осъществява под патронажа на Кмета на Община Средец

 

Целта на конкурса е откриването и насърчаването на млади таланти, от детските градини, училищата, школи и други извънкласни форми на обучение в областта на изобразителното, приложното изкуство и литературата.

                                                                                                        

 

ПЪРВИ МОДУЛ:

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА, СКУЛПТУРА, ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО И ФОТОГРАФИЯ   НА ТЕМА:

 

“СТРАНДЖА – ЗЕЛЕНАТА ВРАТА НА ЕВРОПА“

 

СТАТУТ

 

 1. 1.      ЦЕЛ :

Да стимулира развитието на детското художествено творчество и въображение по зададената тема и възможност за изява на творческата им индивидуалност.

 

 1. 2.      РЕГЛАМЕНТ : 

В конкурса могат да участват деца и ученици от цялата страна, селекционирани в три възрастови групи:

 

I-ва възрастова група – деца до 7 годишна възраст /от детските градини/;

II-ра възрастова група – ученици от начален курс на обучение /I – IV клас/;

III-та възрастова група – ученици от прогимназиален клас /V- VII клас/;

 

 1. 3.      ЖАНРОВ ОБХВАТ:

В конкурса могат да участват творби от следните жанрове:

 

-       Живопис

-       Графика

-       Скулптура

-       Приложно изкуство

-       Фотография

 

 1. 4.      МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ :

 По избор;

 

 1. 5.      ФОРМАТ НА ЛИСТА :

-       А 4 или блок № 4;

-       35 х 50 см – без паспарту;

 

 1. 6.      ИЗИСКВАНИЯ И ФОРМАТ НА СНИМКАТА :

-       JPEG формат;

-       размер на файла до 5 МВ, дългата страна на снимката да е до 3000 пиксела;

-       приемат се както цветни, така и черно-бели фотографии;

-       допустима обработка на фотографиите: контраст; корекция на яркост; рязкост и прекадриране;

-       не се допускат добавяне на водни знаци, подписи и рамкиране на фотографиите;

-       името на файла е заглавието на фотографията;

 

 1. 7.      ВСЯКА  ТВОРБА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

-       трите имена на автора;

-       клас, възраст;

-       учебно заведение, школа и организация, която представлява;

-       ръководител;

-       точен адрес

-       телефон и e-mail за контакт;

 

 1. 8.      ЖУРИРАНЕ :

 

-       Творбите ще се оценяват от жури, съставено от художници и  представители на РУО гр. Бургас, ОДК гр. Средец и Община Средец.

-       Журито присъжда І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група.

-       Отличените ученици получават диплом и предметни награди.

-       Всеки участник получава грамота за участие.

 

 1. 9.      ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ :

-       Всеки участник може да участва в конкурса с до  3 творби в отделните жанрове.

-       Участниците изпращат само авторски творби и фотографии.

-       Произведенията не се връщат!

-       Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обещетения за това.

-       Изпратените творби остават собственост на Общински детски комплекс гр. Средец и ще се използват за популяризиране на дейността на ОДК и презентирането на конкурса, за рекламни и благотворителни цели на ОДК.

-       Наградените творби ще бъдат подредени в изложба.

-       Отличените участници ще бъдат поканени на официална церемония по награждаване и откриване на изложба с материали от конкурса на 22 април 2018 г. в сградата на ОДК – Средец.

-       Разходите  /пътни, храна, нощувка/ са за сметка на участниците.

 

 

 

ВТОРИ МОДУЛ:

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ   НА ТЕМА:

 

“СТРАНДЖА – ЗЕЛЕНАТА ВРАТА НА ЕВРОПА“

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 

В конкурса могат да участват  ученици от цялата страна, селекционирани в три възрастови групи:

 

I-ва възрастова група – ученици от начален курс на обучение /I – IV клас/;

II-ра възрастова група – ученици от прогимназиален клас /V- VII клас/;

III-та възрастова група – ученици от гимназиален клас /VIII - XII клас/;

 

 1. 1.      ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕСЕТО :

-       до 2 стандартни машинописни страници, двустранно подравнени, шрифт Times New Roman, размер 12;

-       формат на есето –  Word, .doc, .docx .

-       есето трябва да е свързано с поставената тема;

-       есетата се изпращат в електронен вид на имейл: [email protected] .

 

 1. 2.      ВСЯКО ЕСЕ ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

-       трите имена на автора;

-       клас, възраст;

-       учебно заведение, школа и организация, която представлява;

-       ръководител;

-       точен адрес

-       телефон и e-mail за контакт;

 

 1. 3.      ЖУРИРАНЕ :

 

-       Есетата ще се оценяват от жури, съставено от филолози,  представители на РУО гр. Бургас, ОДК гр. Средец и Община Средец.

-       Журито присъжда І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група.

-       Отличените ученици получават диплом и предметни награди.

-       Всеки участник получава грамота за участие.

 

 1. 4.      ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ :

-       Всеки участник има право да участва в конкурса само с едно есе.

-       Произведенията не се връщат!

-       Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обещетения за това.

-       Изпратените есета остават собственост на Общински детски комплекс гр. Средец и ще се използват за популяризиране на дейността на ОДК и презентирането на конкурса, за рекламни и благотворителни цели на ОДК.

-       Наградените есета ще бъдат публикувани във в-к “Средец“ и в сайта на ОДК.

-       Отличените участници ще бъдат поканени на официална церемония по награждаване и откриване на изложба с материали от конкурса на 22 април 2018 г. в сградата на ОДК – Средец.

-       Разходите  /пътни, храна, нощувка/ са за сметка на участниците.

 

Крайният срок за получаване на творбите от двата модула на конкурса е 15 април 2018 г., на следния адрес:

8300 Средец

ул. “Перущица“ № 2 б

Общински детски комплекс гр. Средец

За конкурса „Шарено петле“

 

За контакти: тел.: 05553/21-42; gsm: 0886633063; e-mail: [email protected]

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 17 април 2018 г. на сайта на ОДК – Средец, на адрес www.odk-sredets.com., и във Фейсбук-страницата: Общински детски комплекс – Средец.

 

 

ЛАЗАР НАЛБАНТОВ

Директор на Общински детски комплекс – Средец


Contact Us