Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Г Р А Ф И К

за получаване на материалите от СИК в предизборния ден - 22.06.2024г. от залата на Общински съвет – етаж І в сградата на общинска администрация гр. Средец по направление

1-во направлениеСИК № 039 – с. Факия

 Получаване на изборните материали15:00ч.

Тръгване в 15:05 ч.

 Транспорт – Пежо „Партнер“ рег. № А 4987 КМ – шофьор Пламен Димитров

Споделяне: