Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 01.06.2022 г. ДО 30.09.2022 г. В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. СРЕДЕЦ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2022/2023 г. НА ЛИЦА, С ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СРЕДЕЦ И ОТГОВАРЯЩИ НА СЛЕДНИТЕ КРИТЕРИИ:

- ВСИЧКИ ИНВАЛИДИ I и II ГРУПИ – БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ НА ДОХОДА;

- ЛИЦА НАД 60 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЕНСИОННО РЕШЕНИЕ - БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ НА ДОХОДА;

ЦЕНАТА НА М3 Е 55.00 (ПЕТДЕСЕТ И ПЕТ) ЛЕВА.

Споделяне: