Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, общината има следното инвестиционно предложение: „Благоустрояване на градски парк в гр.Средец – Етап 2“

Инвестиционното предложение предвижда - възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката; осигуряване на условия за безопасност на движението; благоустрояване на алеи в парка; изграждане на бетонови бордюри; осигуряване на достъпна среда, включително подобряване на достъпа на хора с увреждания; монтаж на нова паркова мебел / кошчета и пейки / на няколко алеи, намиращи се в близост до главната в парка.

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: