Общинска администрация Средец / Република България

Справка местни данъци и такси

Кликнете тук за справка за местни данъци и такси
  • Забележка
  • Електронната справка за местни данъци и такси можете да ползвате след попълване на всички полета.
  • ПИН-код можете да получите срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно от Дирекция "Местни приходи и общинска собственост".
  • В справката се визуализират всички задължения за въведен ЕГН / ЕИК / ЛНЧ.
  • При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка излезте от страницата и опитайте отново по-късно.
Споделяне: