Администрация

Администрация

повече
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Можете да подадете Вашето заявление за Достъп до обществена информация и чрез Платформа за Достъп до обществена информация на Министерки съвет Портал за отворени данни на Република България https://opendata.government.bg/ Обществена ...

повече
Кмет

Кмет

Биографична справка инж. Иван Жабов е роден на 01.01.1967 год. в Средец. Завършил е  средно образование в ЕСПУ ”Христо Ботев” – Средец .Завършва Технически университет – София –„Инженерно педагогически факултет” – Сливен, специалност „Транспорт и енергетика”. От 2005 до 2011 е директор на ...

повече
СЕКРЕТАР

СЕКРЕТАР

повече
СТРУКТУРА

СТРУКТУРА

Общо: 85 В т.ч.: ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ Кмет  на община: 1 Заместник кмет: 3 Кметове на кметства: 9 Кметски наместници: 15 Общо: 28.5 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ...

повече
ЗАМЕСТНИК КМЕТ

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

повече