Администрация

Администрация

повече
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Можете да подадете Вашето заявление за Достъп до обществена информация и чрез Платформа за Достъп до обществена информация на Министерки съвет Портал за отворени данни на Република България https://opendata.government.bg/ Обществена ...

повече
Кмет

Кмет

Биографична справка инж. Иван Жабов е роден на 01.01.1967 год. в Средец. Завършил е  средно образование в ЕСПУ ”Христо Ботев” – Средец .Завършва Технически университет – София –„Инженерно педагогически факултет” – Сливен, специалност „Транспорт и енергетика”. От 2005 до 2011 е директор на ...

повече
СЕКРЕТАР

СЕКРЕТАР

Георги Станилов Прием на граждани: Приемините дни са спрени по време на обявеното извънредно положение/ извънредната епидемична обстановка гр. Средец, обл. Бургас, пл. "България" №8 ет.2 стая 206 централа 05551/6994 вътр.245 [email protected]

повече
СТРУКТУРА

СТРУКТУРА

Обща численост на Общинска администрация Средец - 85 щатни бройки, разпределени както следва: ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ - общо 26 бр. Кмет на община: 1 Заместник кмет: 1 Кметове на кметства: 3 Кметски наместници: 21 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ...

повече
ЗАМЕСТНИК КМЕТ

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

Николина Дамбулова Прием на граждани: Приемините дни са спрени по време на обявеното извънредно положение/ извънредната епидемична обстановка гр. Средец, обл. Бургас, пл. "България" №8 ет.2 стая 207 централа 05551/6994 вътр.283 [email protected]

повече