Общинско предприятие - Общински гори

Общинско предприятие - Общински гори

Горските територии на Община Средец се стопанисват от Общинско Предприятие „Общински гори” гр.Средец. То е създадено с Решение №98 от 29.03.2012 год. на Общински съвет гр.Средец. Общата площ на ОП ”Общински гори” е 21808,0 ха. Годишното ползване на дървесина е в размер на около 34000 куб.м. стояща маса без клони. Преди ...

повече
Концесии

Концесии

повече
Документи и други

Документи и други

Заповеди по чл.37в на ОДЗ гр.Бургас за стопанската 2023,2024 година

повече