Общинска администрация Средец / Република България

Посетителски информационен център

Центърът е изграден по проект "Странджа- Йълдъз: "Развитие на дребномащабна инфраструктура за опазване на природното и културно наследство в трансграничната зона", BULGARIA-TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAMME(CCI Number: 2007CB16IPO008) No. № РД-02-29-155 / 30. 06. 2011. Водещ партньор по проекта е община Средец, а втори партньор е община Визе, Република Турция.

Целта на центъра е да служи като целогодишна база за природозащитни цели (вкл. за инвалиди) - провеждане на екологични дейности в пограничната планинска зона; зелени училища през граница; съвместни изложби "сред природата"; еко-информационни събития; съвместни семинари за превенция на риска; съвместно обучение в занаяти, свързани с природата и устойчивото използване на ресурсите, и т.н.

Посетителският център и ателиетата са реплика на двукатната /двуетажна/ и еднокатна /едноетажна/ странджанска къща. Инвестицията е с цел повишаване атрактивността на целевия пограничен регион посредством изграждането на дребно-мащабна инфраструктура с трансграничен ефект за опазването на ценностите на природното и културното наследство в целевата трансгранична зона Средец - Визе. По проекта е учредена и "Мрежа за защита на природата: Странджа-Йълдъз", която е общата структура, работеща в новоизграденият посетителски център сред природата. Мрежата организира минимум 9 институции и организации в областта на опазването на природата, културата и образованието от целевия трансграничен регион, които да работят координирано и ефективно за целите на опазване на природата. Мрежата ще работи постоянно през цялата година с младежи, деца и еколози от трансграничния регион.
Реализирани са и природозащитни дейности, разработен е и "e-бюлетин за опазване на биоразнообразието и околната среда".

Местността "Божура" гр.Средец

телефон: +359 88 5 698 329
e-mail: [email protected]

Споделяне: