Общинска администрация Средец / Република България

СЕКРЕТАР

Ирина Тодорова

гр. Средец, обл. Бургас, пл. "България" №8 ет.2 стая 206

централа 05551/6994 вътр.245

[email protected]

Приемен ден

Петък - 10:00 до 12:00 часа

Споделяне: