Общинска администрация Средец / Република България

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Можете да подадете Вашето заявление за Достъп до обществена информация и чрез

Платформа за Достъп до обществена информация на Министерки съвет

Портал за отворени данни на Република България https://opendata.government.bg/

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на администрацията.

Споделяне: