Общинска администрация Средец / Република България

Кмет

инж. Иван Кичев

8300 гр. Средец, обл. Бургас, пл. "България" №8 ет.2

централа 05551 / 6996

електронна поща: [email protected]

интернет страница: http://sredets.bg

Приемен ден

Вторник - 10:00 до 12:00 часа

Споделяне: