Общинска администрация Средец / Република България
Обява

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-994/13.11.2023 г.
Съобщение

Съобщение

Община Средец като партньор по Проект „Приеми ме 2015“, финансиран от
Съобщение

Съобщение

Община Средец съобщава на гражданите от общината, че от 21.11.2023 г.
Съобщение

Съобщение

Списък на класирания кандидат след проведено интервю по проект
Съобщения

Съобщения

На вниманието на гражданите от община Средец, Във връзка със Световния ден

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg