Общинска администрация Средец / Република България

Обяви и съобщения

Съобщение

Съобщение

Във връзка с приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
Съобщение

Съобщение

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА
Обява

Обява

Във връзка с изпълнение на дейностите по Споразумение за финансиране
Съобщение

Съобщение

ПРОТОКОЛ за класирани кандидати в процедура по подбор на кандидати за

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg