Общинска администрация Средец / Република България
Съобщение

Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Средец в съответствие с изискванията на
ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ  В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н
ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ  ПО ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н
Съобщение

Съобщение

От 15.12.2022 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Загорци община Средец стартира
Обявление

Обявление

На основание Решение № 678 от 21 декември 2022 година на Общински съвет и заповед

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg