Общинска администрация Средец / Република България

Обяви и съобщения

Обявление

Обявление

На основание Решение № 332 от 30 юни 2021 година на Общински съвет и заповед №513 /
Информация Относно: Добив и транспортиране на дървесина извън горските  територии

Информация Относно: Добив и транспортиране на дървесина извън горските територии

По реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество се опазват
Пробно гласуване ще бъде проведено в Средец

Пробно гласуване ще бъде проведено в Средец

Машина за електронно гласуване ще бъде разположена на 09.07.2021 г. от 09:30 ч.в
Съобщение

Съобщение

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец Съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, има следното

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg