Общинска администрация Средец / Република България
Съобщение

Съобщение

Електронното преброяване на населението и жилищния фонд започна и ще
Покана

Покана

ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско
Съобщение

Съобщение

Проект „Приеми ме 2015“ ще продължи да предоставя „Приемна грижа” и през 2022
Съобщение

Съобщение

ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокола отразяващ резултатите от процедура за подбор за
Съобщение

Съобщение

УТВЪРЖДАВАМ: ИНЖ. БОЖИДАР ИВАНОВ КАМАЛИЕВ ДИРЕКТОР НА ОП “ОБЧ”

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg