Общинска администрация Средец / Република България
Съобщение

Съобщение

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на
Съобщение

Съобщение

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор
Обявление за обсъждане на проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2022 година

Обявление за обсъждане на проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2022 година

На основание чл. 59, ал. 1, във връзка с чл. 62, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за
Съобщение

Съобщение

З А П О В Е Д № 20/10.01.2022г. гр. Средец Във връзка с неправилно
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

Във връзка с изпълнение на проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg