Общинска администрация Средец / Република България
Обявление

Обявление

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на
Съобщение за проведена конференция по проект  „Грижа в дома в община Средец“

Съобщение за проведена конференция по проект „Грижа в дома в община Средец“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на
Обявление

Обявление

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на
Съобщение

Съобщение

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН
Обява

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че на основание заповед №

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg