Общинска администрация Средец / Република България
ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ  В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н
ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ  ПО ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

Във връзка с изпълнение на проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани
ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ  "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19  В ОБЩИНА СРЕДЕЦ"

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СРЕДЕЦ"

Във връзка с поети ангажименти по осъществяване на 6 месечна проверка за
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

Във връзка с изпълнение на проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg