Общинска администрация Средец / Република България
Съобщение

Съобщение

Във връзка с провеждането на кампания за събиране на опасни отпадъци от
Съобщение

Съобщение

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Съобщение

Съобщение

ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СРЕДЕЦ" Община
Протокол

Протокол

за класирани кандидати в процедура по подбор по пилотен проект
Протокол

Протокол

за допуснати и недопуснати кандидати на първи етап в процедура по подбор

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg