Общинска администрация Средец / Република България
ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ  "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СРЕДЕЦ"

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СРЕДЕЦ"

Във връзка с изпълнение на проект „Топъл обяд в град Средец“, по Операция
ПРОЕКТ  "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СРЕДЕЦ"

ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СРЕДЕЦ"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА
ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СРЕДЕЦ”

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СРЕДЕЦ”

Община Средец обявява прием на документи от кандидат-потребители за
Съобщение

Съобщение

Извлечение от Протокол отразяващ резултатите от процедура за подбор за
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за позицията Специалист по

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg