Общинска администрация Средец / Република България
Подписано е  споразумение за дофинансиране на проект за общински пътища

Подписано е споразумение за дофинансиране на проект за общински пътища

На 14.09.2023 г. Кметът на община Средец инж. Иван Жабов подписа в МРРБ
Обявление

Обявление

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.003-0001 „Бъдеще за
ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОРГАНИЗИРА ДЕТСКИ ХЕПАНИНГ С МНОГО ИГРИ И ЗАБАВА

ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОРГАНИЗИРА ДЕТСКИ ХЕПАНИНГ С МНОГО ИГРИ И ЗАБАВА

ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско
"Да изчистим България заедно"

"Да изчистим България заедно"

Уважаеми граждани на община Средец, За поредна година нашата община се
Съобщение

Съобщение

ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg