Общинска администрация Средец / Република България
Съобщение

Съобщение

Община Средец уведомява всички заинтересовани лица - собственици на
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността
Обява

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед на командира
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Четвъртък 12.02.2024 г., Валидно до: Четвъртък, 27 Февруари 2024, 00:00
Съобщение

Съобщение

Община Средец съобщава на всички заинтересовани лица, че на 07.03.2024 г. ще се

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg