Общинска администрация Средец / Република България
Съобщение

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАTA ПОЛИТИКА Програма „Развитие на
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТРАНСПОРТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН – 23.06.2024 г. ОТ ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТРАНСПОРТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН – 23.06.2024 г. ОТ ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 1, чл. 234, ал. 1 и чл. 10 от ИК и Решение № 3079-МИ от 16.04.2024
Протокол от заседание на ОбщКБДП Средец

Протокол от заседание на ОбщКБДП Средец

Днес, 21.05.2024 г., се проведе редовно присъствено заседание на ОбщКБДП Средец.
Покана

Покана

За публично обсъждане на „Отчет за изпълнението на бюджета за 2023г” на
Обявление

Обявление

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАTA ПОЛИТИКА Програма „Развитие на

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg