Общинска администрация Средец / Република България

Обяви и съобщения

Съобщение

Съобщение

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на
Обявление

Обявление

Във връзка с изпълнение на проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани
Съобщение

Съобщение

НАБИРАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 С
Обявление

Обявление

Община Средец успешно реализира ДОГОВОР № РД04-4/21.01.2021г. за съвместна дейност
Съобщение

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ДО 30.07.2021 Г. В ДЕЛОВОДСТВОТО НА

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg