Съобщение

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАTA ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ ПРОТОКОЛ за допуснати и недопуснати кандидати на първи етап

повече
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТРАНСПОРТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН – 23.06.2024 г. ОТ ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТРАНСПОРТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН – 23.06.2024 г. ОТ ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 1, чл. 234, ал. 1 и чл. 10 от ИК и Решение № 3079-МИ от 16.04.2024 г. на ЦИК, общинска администрация Средец уведомява избирателите: При изразено желание на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден е осигурен ...

повече
Протокол от заседание на ОбщКБДП Средец

Протокол от заседание на ОбщКБДП Средец

Днес, 21.05.2024 г., се проведе редовно присъствено заседание на ОбщКБДП Средец. На заседанието присъстваха/взеха участие : 1. инж. Живко Гърков – заместник кмет на ...

повече
Покана

Покана

За публично обсъждане на „Отчет за изпълнението на бюджета за 2023г” на Община Средец На основание чл.140,ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, ...

повече
Обявление

Обявление

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАTA ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.003-0109-C01 „Бъдеще за децата на Община Средец“, ...

повече
Съобщение

Съобщение

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТРАНСПОРТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН ОТ ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО Във връзка с Решение № 3326-ЕП/НС от 20.05.2024 г. на ЦИК, общинска администрация Средец уведомява гражданите на община Средец: За гласуване на ...

повече
Обявление

Обявление

Кметът на Община Средец Инж. Иван Кичев подписа ДОГОВОР № РД04-97/29.05.2024г. за съвместна дейност между Фонд „Социална закрила“ и Община Средец по проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален ...

повече
Съобщение

Съобщение

Звената „Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за членове на Европейския ...

повече
График за получаване на материалите от СИК в предизборния ден - 08.06.2024г. от залата на Общински съвет – етаж І  в сградата на общинска администрация гр. Средец по направления и часове

График за получаване на материалите от СИК в предизборния ден - 08.06.2024г. от залата на Общински съвет – етаж І в сградата на общинска администрация гр. Средец по направления и часове

-во направление – СИК № 040 – Клуб кв. ”Победа”, ул.”Странджа” № 25  Получаване на изборните материали – 11:20ч.  Тръгване в ...

повече
Обява

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-163/17.05.2024 г. е разкрита процедура за обявяване на 106 (сто и шест) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили както следва: ВОЕННО ...

повече