Съобщение

Съобщение

Община Средец организира кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в периода 7.11.20212 г. – 18.11.2022 г. Предаването на: Батерии; Стари лекарства; Живачни термометри и лампи; Стари бои и лакове; Мастила и тонер-касети; Препарати от битовата химия и ...

повече
Съобщение

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че на 05.11.2022г. (събота) – Архангелова задушница, в 08:30 ч. фирма ”Диана 98” ЕООД осигурява безплатен превоз на пътуващите по автобусна линия Средец - Гробищен парк.

повече
Съобщение

Съобщение

Община Средец информира всички заинтересовани лица, че на 17.10.2022 г. /понеделник/ от 17:00 часа в Зала №1 в сградата на Община Средец ще се проведе среща във връзка с предстоящата програма за саниране на многофамилни жилищни сгради. По време на срещата ще могат да се задават въпроси и да се получи информацията ...

повече
ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ  "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СРЕДЕЦ"

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СРЕДЕЦ"

Във връзка с изпълнение на проект „Топъл обяд в град Средец“, по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, Община Средец уведомява кандидат-потребителите на услугата „Топъл обяд”, че след ...

повече
ПРОЕКТ  "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СРЕДЕЦ"

ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СРЕДЕЦ"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

повече
ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СРЕДЕЦ”

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СРЕДЕЦ”

Община Средец обявява прием на документи от кандидат-потребители за услугата „Топъл обяд“ по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

повече
Съобщение

Съобщение

Извлечение от Протокол отразяващ резултатите от процедура за подбор за длъжността Специалист по здравни грижи по проект: BG05M9OP001-2.119-0013-C01 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-2.119 “Патронажна грижа + Компонент 3”, по Оперативна програма „Развитие на ...

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за позицията Специалист по здравни грижи и допуснати до интервю, по проект – BG05M9OP001-2.119-0013-C01 «Патронажна грижа в община ...

повече
Обявление

Обявление

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05M9OP001-2.119-0013-C01 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-2.119 “Патронажна грижа + Компонент 3”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ще проведе подбор на персонал за следната ...

повече
Обява

Обява

Община Средец уведомява, че инициира изготвяне на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Средец с период на действие 2021-2028г. на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците и изтичане периода на действие на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Средец ...

повече