Обявление

Обявление

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”, процедура

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на класираните кандидати след проведено интервю по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец” За длъжност Домашен ...

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Медицинска сестра и допуснати до интервю, по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в ...

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Технически сътрудник и допуснати до интервю, по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Рехабилитатор и допуснати до интервю, по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Домашен помощник и допуснати до интервю, по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Домашен помощник и недопуснати до интервю, по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

повече
Обявление

Обявление

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”, процедура

повече
Обявление

Обявление

Община Средец на 13.03.2023г. стартира дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”, по процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома”, ...

повече
Съобщение

Съобщение

Кметът на Община Средец подписа Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0170-C01, във връзка с реализацията на проект „Грижа в дома в ...

повече