ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

Във връзка с изпълнение на проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”- Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С07

повече
Обявление

Обявление

В изпълнение на Решение № 802 от 31.05.2023 г. на Общински съвет Средец, Протокол № 47, I. Общински съвет Средец открива ...

повече
Покана

Покана

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ” КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ - СРЕЩИ , СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И ...

повече
Информация по ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.610-0053 „ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА  СНЦ "МИГ СРЕДЕЦ" ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023-2027 Г.“, Подмяркя 19.1

Информация по ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.610-0053 „ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ "МИГ СРЕДЕЦ" ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023-2027 Г.“, Подмяркя 19.1

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ” НА 13.04.2023 Г СКЛЮЧИ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № РД50-135/13.04.2023 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРА № ...

повече
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРА „ЯНАКИ ПЕТРОВ“ гр. СРЕДЕЦ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРА „ЯНАКИ ПЕТРОВ“ гр. СРЕДЕЦ

Община Средец обявява конкурс за стихотворение и кратка проза, на името на големият странджански творец Янаки Петров. В него могат да участват автори от цялата страна, без ограничение във възрастта. Не са поставени и тематични рамки. Важно условие е произведенията, които ще се състезават да не са публикувани и да не са ...

повече
„Изнесен център за насочване към социални услуги“ по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Средец” разкри единно информационно гише с нарочна телефонна линия

„Изнесен център за насочване към социални услуги“ по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Средец” разкри единно информационно гише с нарочна телефонна линия

„Изнесен център за насочване към социални услуги“ находящ се в гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ № 28 по Проект № BG05SFPR002-2.002-0094 „Укрепване на общинския капацитет в Община Средец”, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет”, ...

повече
Съобщение

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 03.06.2023г. /СЪБОТА/ - ЧЕРЕШОВА ЗАДУШНИЦА, в 08:30ч. ФИРМА ”ДИАНА-98” ЕООД ОСИГУРЯВА БЕЗПЛАТЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТУВАЩИТЕ ПО АВТОБУСНА ЛИНИЯ СРЕДЕЦ – ГРОБИЩЕН ПАРК.

повече
Съобщение

Съобщение

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че на 28.05.2023г. във връзка с провеждането на Национален Странджанско-тракийски събор „Фолклорен венец Божура”, Община Средец осигурява безплатен превоз за жителите и гостите на града с фирма „Диана 98” ЕООД от гр.Средец до м.Божура и обратно в ...

повече
Съобщение

Съобщение

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ на 07.06.2023г. от 09:00 часа, в залата на кметството с. Дебелт ще се проведе обществено обсъждане на проект за частично изменение на ОУП на Община Средец в обхвата на ПИ с идентификатори 20273.27.22, 20273.27.23, 20273.28.53 и 20273.28.56 по КК на Община Средец.

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на класираните кандидати след проведено интервю по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

повече