Съобщение

Съобщение

ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ДИРЕКЦИЯ МПОС Съобщава на гражданите от община Средец, че от 12.01.2024 г. стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси : Данък върху недвижимите имоти, Такса битови отпадъци, Данък върху превозните средства се плащат на две равни ...

повече
Обява

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-11/08.01.2024 г., е разкрита процедура за обявяване на 34 (тридесет и четири) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на ...

повече
Обява

Обява

Военно окръжие - Бургас обявява, че на 20, 21, 22 и 25 март 2024 г., в град Сливен ще се проведе кампанията за ранен прием на НВУ "Васил Левски“ – гр. В.Търново, по следния ГРАФИК:

повече
Обява

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № РД-59/04.01.2024 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 106 (сто и шест) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от състава на ...

повече
Работно време на каса и картови разплащания за периода 22.12.2023 г – 29.12.2023 г. в Община Средец

Работно време на каса и картови разплащания за периода 22.12.2023 г – 29.12.2023 г. в Община Средец

Уважаеми, граждани на Община Средец, Уведомяваме Ви, че поради годишно приключване картовите разплащания /пос терминал/ ще се приемат до 17.00 часа на 22.12.2023 г. Касовите плащания в брой ще се приемат до 10.00 часа на 29.12.2023 г. Екипът на отдел МДТ

повече
СПИСЪК  НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - СРЕДЕЦ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - СРЕДЕЦ

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Общински съвет гр. Средец, избрана с решение №886 / 20.09.2023 г. на Общински съвет – Средец публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, ...

повече
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ГР. СРЕДЕЦ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ГР. СРЕДЕЦ

Община Средец отправя покана към всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица за участие в общественото обсъждане на предварителен проект на Генерален план за организация на движението на град Средец. Дискусията ще се проведе на ...

повече
Обява

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-994/13.11.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от ...

повече
Съобщение

Съобщение

Община Средец като партньор по Проект „Приеми ме 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Областният екип по приемна грижа и Отдел „Закрила на детето“ – гр. Бургас организират на 29 ноември /сряда/ от 13.00 ...

повече