Покана

Покана

За публично обсъждане на „Отчет за изпълнението на бюджета за 2023г” на Община Средец На основание чл.140,ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, ...

повече
Обявление

Обявление

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАTA ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.003-0109-C01 „Бъдеще за децата на Община Средец“, ...

повече
Съобщение

Съобщение

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТРАНСПОРТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН ОТ ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО Във връзка с Решение № 3326-ЕП/НС от 20.05.2024 г. на ЦИК, общинска администрация Средец уведомява гражданите на община Средец: За гласуване на ...

повече
Обявление

Обявление

Кметът на Община Средец Инж. Иван Кичев подписа ДОГОВОР № РД04-97/29.05.2024г. за съвместна дейност между Фонд „Социална закрила“ и Община Средец по проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален ...

повече
Съобщение

Съобщение

Звената „Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за членове на Европейския ...

повече
График за получаване на материалите от СИК в предизборния ден - 08.06.2024г. от залата на Общински съвет – етаж І  в сградата на общинска администрация гр. Средец по направления и часове

График за получаване на материалите от СИК в предизборния ден - 08.06.2024г. от залата на Общински съвет – етаж І в сградата на общинска администрация гр. Средец по направления и часове

-во направление – СИК № 040 – Клуб кв. ”Победа”, ул.”Странджа” № 25  Получаване на изборните материали – 11:20ч.  Тръгване в ...

повече
Обява

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-163/17.05.2024 г. е разкрита процедура за обявяване на 106 (сто и шест) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили както следва: ВОЕННО ...

повече
Съобщение

Съобщение

Във връзка с разяснителната кампания за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. за област Бургас в Районна избирателна комисия (РИК) са доставени 13 броя специализирани устройства за машинно гласуване с инсталирана демо ...

повече
Съобщение

Съобщение

ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ По повод предстоящите избори за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г., Общинска администрация - ...

повече
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Община Средец уведомява всички заинтересовани лица, че с оглед разпоредбата на чл. 36, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и същият желае да гласува по настоящ адрес, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не ...

повече