Общинска администрация Средец / Република България

Декларации по ЗПКОНПИ

Декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ,съгл. Заповед №216/20.04.18 г.
Ресурси
Споделяне: