СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, общината има следното инвестиционно предложение: „Благоустрояване на градски парк в гр.Средец – Етап 2“ Инвестиционното предложение предвижда - възстановяване и подобряване на ...

повече