Съобщение

Съобщение

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА (ОУПО) СРЕДЕЦ ЗА ПИ 590.40.2, С. ПЪНЧЕВО, М. КАЛДЪРЪМА, ОБЩ. СРЕДЕЦ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Петко Стойков Куртев съобщава на ...

повече
Обява

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че на основание заповед № РД-143/19.03.2024 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 101 (сто и една) вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в ...

повече
Обява

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че на основание заповед №ОХ-292/26.03.2024 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени 109 (сто и девет) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след ...

повече
Обявление

Обявление

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05SFPR002-2.001-0170-C02

повече
ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ  "ТОПЪЛ ОБЯД В ГРАД СРЕДЕЦ"

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ГРАД СРЕДЕЦ"

Във връзка с изпълнение на проект „Топъл обяд в град Средец“, по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, Община Средец уведомява ...

повече
Обява

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № РД-01-168/14.03.2024 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, са обявени 19 (деветнадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши ...

повече
Съобщение

Съобщение

Във връзка с изискванията на Закона за движението по пътищата и Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Средец, общинска администрация уведомява всички собственици на пътни превозни средства с животинска тяга, в срок до 15.04.2024 г. да входират Заявление за ...

повече
Обява

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № 3РД-289/28.02.2024 г. на командира на Сухопътни войски са обявени 314 (триста и четиринадесет) ...

повече
Съобщение

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ за напредъка на проект „Грижа в дома в община Средец“ Кметът на Община Средец Инж. Иван ...

повече
Съобщение

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 09.03.2024г. /СЪБОТА/ - ГОЛЯМА ЗАДУШНИЦА, в 07:30ч. ФИРМА ”ДИАНА-98” ЕООД ОСИГУРЯВА БЕЗПЛАТЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТУВАЩИТЕ ПО АВТОБУСНА ЛИНИЯ: АВТОГАРА – УЛ. „ЦВ. РАДОЙНОВ“ – УЛ. „В. КОЛАРОВ“ – УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ – УЛ. ...

повече