Заповед №226/07.04.2021 г.

Заповед №226/07.04.2021 г.

На основание входирано уведомлевие с вх.№Д-94-00-34/05.04.2021 г за депозирана жалба с вх.№3415/31.03.2021 г. на Административен съд гр.Бургас срещу заповед №185/17.03.2021 г. на кмета на община Средец за откриване на публично оповестен конкурс С П И Р А М: изпълнението на заповед №185/17.03.2021 г. за срока до окончателното произнасяне ...

повече