Общинска администрация Средец / Република България

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ “С ПЕСНИТЕ НА КОМНЯ“

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ

“С ПЕСНИТЕ НА КОМНЯ“

гр. Средец, 7-ми септември 2024 г.

ОРГАНИЗАТОР:

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Целта на фестивала е да популяризира богатия и разнообразен репертоар на странджанската народна певица Комня Стоянова, да предостави възможност за изява на фолклорни групи и индивидуални изпълнители от цялата страна, изпълняващи странджански и тракийски песни.

РЕГЛАМЕНТ

I. Общи условия

До участие се допускат желаещи кандидати, които отговарят на условията посочени в регламента.

II. Индивидуални изпълнители

  • мъже и жени, разделени в четири възрастови групи:

I-ва група – до 7 годишна възраст

II-ра група – от 8 до 13 годишна възраст

III-та група – от 14 до 19 годишна възраст

IV-та група – над 20 годишна възраст

III. Фолклорни групи

  • мъжки, женски и смесени, разделени в три възрастови групи:

I-ва група – до 10 годишна възраст

II-ра група – от 11 до 19 годишна възраст

III-та група – над 20 годишна възраст

IV. Награди

  1. Всеки участник получава грамота за участие.
  2. За най-добро представяне се присъждат Първа, Втора и Трета награда за индивидуален изпълнител и фолклорна група във всяка една възрастова група.
  3. За най-добро изпълнение на песен от репертоара на народната певица се присъжда Приз “Комня Стоянова“.
  4. За най-добър млад изпълнител се присъжда награда на БНР – Радио Бургас.
  5. За висок художествен професионализъм на ръководител на фолклорни състави и индивидуални изпълнители, участници в конкурса ще се присъди отличие – Плакет на името на проф. д-р Стефан Чапкънов.

Всички наградени изпълнители и фолклорни състави получават диплом и парична награда, осигурени от Община Средец и БНР-Радио Бургас

V. Конкретни условия

1. Индивидуални изпълнители:

1.1.Участниците изпълняват две странджански или тракийски песни, като едната задължително е от репертоара на Комня Стоянова. Участниците от III-та и IV-та възрастова група - индивидуални изпълнители изпълняват и една бавна /безмензурна/ песен. Общо времетраене на изпълненията до 6 минути или до 2 куплета от бавна песен и 3 куплета от хороводна песен.

2. Фолклорни групи:

2.1. Групите изпълняват две странджански песни, като едната задължително е от репертоара на Комня Стоянова. Общото времетраене на изпълненията е до 6 минути или до 3 куплета от песен.

3. Всички участници се явяват в народни носии.

4. За всички участници организаторите осигуряват народен съпровод.

5. Името на носителя на плакета на името на проф. д-р Стефан Чапкънов ще бъде обявено в деня на конкурса.

Конкурсът ще се проведе на 7 септември (събота) в гр. Средец – открита сцена пред НЧ „Пробуда-1897“

Заявки за участие по образец се приемат до 23.08.2024г. на адрес:

гр. Средец п.к. 8300, област Бургас

пл. ”България” № 8

Общинска администрация - за фестивала ”С песните на Комня”

Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от организаторите по ред на записванията.

За справки и записване:

тел: 0899189770 – Петя Христова

0878556980 – Гергана Божилова

email: [email protected]

Ресурси
Споделяне: