Общинска администрация Средец / Република България

Национален Странджанско-тракийски събор “ФОЛКЛОРЕН ВЕНЕЦ БОЖУРА”

ХХXI Национален Странджанско-тракийски събор

ФОЛКЛОРЕН ВЕНЕЦ БОЖУРА

27-28 май 2023г.

ОРГАНИЗАТОРИ:

ОБЩИНА СРЕДЕЦ,

СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ,

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ПРОБУДА – 1897”,

Председател на Инициативния комитет:

инж. Иван Жабов – кмет на община Средец

Със съдействието на: Българско национално радио, БНР-Радио Бургас

С Т А Т У Т

Съборът има за цел да продължи музикално-песенната традиция на Странджанско-тракийския край, да провокира интереса на младото поколение и стимулира неговото развитие в областта на фолклорното ни наследство.

Р Е Г Л А М Е Н Т

I. Общи условия.

До участие се допускат желаещи кандидати, които отговарят на условията, посочени в регламента.

1. В рамките на събора се провеждат:

1.2. Конкурс за млади изпълнители на странджански и тракийски песни, разделени в пет възрастови групи:

I-ва група - от 4 до 7 годишна възраст;

II-ра група - от 8 до 10 годишна възраст;

ІІІ-ра група - от 11 до 14 годишна възраст;

ІV-та група „любители” - от 15 до 19 годишна възраст;

V-та група „професионалисти” – от 15 до 19 годишна възраст.

1.3. Конкурс за млади инструменталисти /гайда, кавал, тамбура, гъдулка/, в горепосочените възрастови групи.

1.4. Конкурс за детско-юношески фолклорни групи, разделени в две възрастови групи:

I-ва група - от 4 до 13 годишна възраст;

ІІ-ра група - от 14 до 19 годишна възраст.

Забележка:

ІV-та група „любители” са певци и инструменталисти, ученици в СУ, Професионални гимназии, ЦПЛР, Читалища и младежи любители.

V-та група „професионалисти” са певци и инструменталисти, представители на музикалните училища и паралелки.

2. Награди:

Приз ”Фолклорен венец Божура” – плакет и парична награда

Приз “Комня Стоянова“ – плакет и парична награда

Награда на Кмета на община Средец за цялостен принос към събора

Награда на Тракийските дружества – диплом и парична награда

I-ва, II-ра и III-та награда във всички групи – диплом и парична награда

3. Конкретни условия.

3.1. Индивидуални изпълнители

3.1.2 Участниците изпълняват две народни песни /мелодии/ от странджанската или тракийска фолклорни области с времетраене до 5 минути. За участниците от IV-та и V-та възрастови групи задължително се изисква една бавна /безмензурна/ песен /до два куплета/ и една бърза /до три куплета/.

Същите изисквания се отнасят и за инструменталистите.

За желаещите да се състезават за приз “Комня Стоянова“ е задължително, едната песен да е от репертоара на певицата.

3.2. Групи за автентичен фолклор

3.2.1. Изпълняват две народни песни от странджанската или тракийска фолклорни области с времетраене до 6 минути.

4. Конкурсът е без такса за участие.

Забележка:

  1. За желаещите организаторите осигуряват народен съпровод.
  2. Участниците могат да се представят и със собствен съпровод, както и със синбек.
  3. Всички участници се явяват в народни носии.
  4. Изпълнителите изпълняват или 2 странджански, или 2 тракийски народни песни. Не се допуска смесване на областите!

Съборът се провежда в рамките на два дни - в града и в местността „Божура” край град Средец

27.05.2023 г. – град Средец

Народно читалище ”Пробуда - 1897”

09:30 ч. – 12:00 ч. – конкурсна програма

12:00 ч. – 13:00 ч. – обедна почивка

13:00 ч. – 15:00 ч. – конкурсна програма

15:00 ч. – 15:30 ч. – заседание на журито

15:00 ч. – 18:00 ч. – конкурсна програма

18:00 ч. – 18:30 ч. – награждаване

28.05.2023г. – местността „Божура”

10.00ч. – Гала-концерт на призьорите от конкурса, лауреатите от предходни конкурси и гостуващи изпълнители и състави.

Заявки за участие по образец се приемат до 10 май 2023г., на адрес:

гр. Средец п.к. 8300

област Бургас

пл. ”България” № 8

Общинска администрация

За ”Фолклорен венец Божура”

Заявката може да бъде изтеглена и от електронния сайт на Община Средец – www.sredets.bg

Забележка: За невярно подадена информация участниците се декласират и след заявения определен срок заявки не се приемат.

Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от организаторите и ще бъде изнесен в деня на конкурсния ден.

За справки и записване: Дирекция “ОЗКСДИМС“

email: [email protected]

0878556980 – Гергана Божилова

0899189770 – Петя Христова

Ресурси
Споделяне: