Общинска администрация Средец / Република България

Нова услуга

Община Средец уведомява гражданите, че от 20.09.2021 година се извършва услугата онлайн плащане на местни данъци и такси чрез ВИРТУАЛЕН ПОС.

Задълженията по МДТ може да се изплатят по сметката на община Средец с дебитна или кредитна карта.

В сайта на община Средец може да се направи справка за задълженията чрез ПИН КОД,който може да се намери на съобщението за задълженията по МДТ ,или същия да се получи лично в общината, дирекция МПОС.

Споделяне: