Общинска администрация Средец / Република България

ОБРЪЩЕНИЕ

от инж. ИВАН КИЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Уважаеми жители на община Средец,

Баба Марта е един от най – почитаните обичаи запазил се до наши дни. На 1 март всеки подарява на близките си мартеница за здраве и сила през годината, символ на чистота и искреност в отношенията. Пожелавам Ви здраве, щастие и благополучие през годината!

Обръщам се към Вас с уверението, че съществуването, поддържането и развитието на МБАЛ Средец е с висока степен на значимост за всички нас живеещи на територията на Общината. В програмата ми за управление на мандат 2023 – 2027 г. развитието на здравният сектор е една от основните ми цели и приоритети. Съществуват възможности за допълнително финансиране и стимулиране на лечебното заведение, както и за неговото добро развитие. Назначаването на прокурист, който да бъде ангажиран заедно с управителя в управлението на здравните дейности е стъпка за реализирането на тези възможности. В тази връзка категорично заявявам, че всякакви информации за ликвидиране и разпродаване на МБАЛ Средец са напълно манипулативни и не отговарят на моите цели и намерения, както и на общинското ръководство в лицето на зам. -кметовете – г- жа Дамбулова, г- жа Чобанова, г- н Гърков и секретаря на общината г-жа Тодорова.

С уважение,

инж. Иван Кичев

Споделяне: