Общинска администрация Средец / Република България

ОСМИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ “С ПЕСНИТЕ НА КОМНЯ“

ОСМИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ

“С ПЕСНИТЕ НА КОМНЯ“

ГР. СРЕДЕЦ, 3 СЕПТЕМВРИ 2022 г.

ОРГАНИЗАТОР

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ПАРТНЬОРИ

БНР – РАДИО БУРГАС

Целта на фестивала е да популяризира богатия и разнообразен репертоар на странджанската народна певица Конмя Стоянова, да предостави възможност за изява на фолклорни групи и индивидуални изпълнители от цялата страна, изпълняващи странджански и тракийски песни.

РЕГЛАМЕНТ

I. Общи условия

До участие се допускат желаещи кандидати, които отговарят на условията посочени в регламента.

II. Индивидуални изпълнители

 • мъже и жени, разделени в четири възрастови групи:

I-ва група – до 7 годишна възраст

II-ра група – от 8 до 14 годишна възраст

III-та група – от 15 до 19 годишна възраст

IV-та група – над 20 годишна възраст

III. Фолклорни групи

 • мъжки, женски и смесени, разделени в три възрастови групи:

I-ва група – до 10 годишна възраст

II-ра група – от 11 до 19 годишна възраст

III-та група – над 20 годишна възраст

IV. Награди

 1. Всеки участник получава грамота за участие.
 2. За най-добро представяне се присъждат Първа, Втора и Трета награда за индивидуален изпълнител и фолклорна група във всяка една възрастова група.
 3. За най-добро изпълнение на песен от репертоара на народната певица се присъжда Приз “Комня Стоянова“.
 4. За най-добър млад изпълнител се присъжда награда на БНР – Радио Бургас.
 5. За висок художествен професионализъм на ръководител на фолклорни състави и индивидуални изпълнители, участници в конкурса ще се присъди отличие – Плакет на името на проф. д-р Стефан Чапкънов.

Всички наградени изпълнители и фолклорни състави получават диплом,парични и материални награди ,осигурени от Община Средец и БНР-Радио Бургас

V. Конкретни условия

1. Индивидуални изпълнители:

1.1.Участниците изпълняват две странджански или тракийски песни, като едната задължително е от репертоара на Комня Стоянова. За участниците от II-ра, III-та и IV-та възрастова група индивидуални изпълнители задължително е препоръчително една бавна /безмензурна/ песен. Общо времетраене на изпълненията до 6 минути или до 2 куплета от бавна песен и 3 куплета от хороводна песен.

2. Фолклорни групи:

2.1. Групите изпълняват две странджански песни, като едната задължително е от репертоара на Комня Стоянова. Общото времетраене на изпълненията е до 6 минути или до 3 куплета от песен.

3. Всички участници се явяват в народни носии.

 1. За всички участници организаторите осигуряват народен съпровод.
 2. Името на носителя на плакета на името на проф. д-р Стефан Чапкънов ще бъде обявено в деня на конкурса.
 3. На класиралите се на първо място в съответната категория и възрастова група наградите се връчват на официалния концерт от 19:00ч. и участват в него със свое изпълнение.

Конкурсът ще се проведе на 03 септември (събота) в град Средец, от 10:00ч. на откритата сцена пред НЧ „Пробуда-1897г.“

Заявки за участие по образец се приемат до 27.08.2022г. на адрес:

гр. Средец п.к. 8300

област Бургас

пл. ”България” № 8

Общинска администрация

За фестивала ”С песните на Комня”

Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от организаторите по ред на записванията и ще бъде изнесен в деня на конкурсната програма.

За справки и записване:

тел: 0899189770 – Петя Христова

0886691617 – Райна Златева

email: [email protected]

Наградени участници

 1. Категория индивидуални изпълнители:

 • Първа възр. Група

Предметна награда – Славена Славчева Петрова – 7г. с. Светлина

Предметна награда – Невена Станиславова Колева -7 г. , гр. Ямбол

 • Втора възрастова група 8-14г:

I-Во място – Памела Петкова, гр. Сливен

I-Во място - Ралица Стефанова Генчева, гр. Варна

II-Ро място – Тея Мартинова Джермова, гр. Средец

II-Ро място – Екатерина Симеонова, гр. Сливен

II-Ро място - Теодора Славова, гр. Варна

III-То място – Карина Станимирова Тодорова, гр. Бургас

III-То място – Мелинда Пламенова, с. Чернево

 • Трета възрастова група 15-19г:

I-Во място – Габриела Господинова Трошанова, с. Равнец

II-Ро място - Цветозара Стоянова Колева, гр. Ямбол

III-То място – Маргарита Георгиева, гр. Сливен

 • Четвърта възрастова група над 20г:

I-Во място – Бойка Танева, с. Роза

II-Ро място – Станка Пейчева, с. Бистрец

II-Ро място - Никола Иванов, гр. Средец

II-Ро място - Генка Пейчева, гр. Средец

III-То място - Станка Николова Желязкова, с. Дюлево

III-То място – Мария Хамбарлиева, гр. Средец

 1. Категория фолклорни групи:

 • Първа възрастова група до 10г:

I-Во място – ДФГ „Пъстроцветки“, гр. Средец

 • Втора възрастова група 11-19г:

I-Во място – ФГ „Туида“, гр. Сливен

II-Ро място - ФГ „Зорница“, гр. Ямбол“

II-Ро място - ДФГ „Росенче“, с. Росен

III-То място - дует: Дарина Ангелова и Йовка Стайкова, с. Росен

 • Трета възрастова група над 20г:

I-Во място – МФГ „Росен“, с. Росен

II-Ро място – ФГ „Равнечанка“ с. Равнец

II-Ро място - ФГ „Иглика“, кв. Сарафово, гр. Бурас

II-Ро място - ПГ „Росна китка“, с. Роза

II-Ро място - ФГ „Надежда“, гр. Средец

II-Ро място - Сборна група, с.Тамарино и с. Саранско

III-Ро място –ФГ „Шарена китка“, гр. Бургас

III-То място –ФГ „Воденски славей“, с. Воден

III-То място - ЖФГ „Китка здравец“, гр. Средец

 1. Награда на БНР Бургас – ПГ „Факийски бялки“, с Факия

 1. Приз „Комня Стоянова“

МФГ „Росен“, с. Росен

 1. Плакет „проф. д-р Стефан Чапкънов“

Велина Стайкова, гр. Нова Загора

Ресурси
Споделяне: