Общинска администрация Средец / Република България

Откриха обновения военен клуб в Средец

Официално бе открит военният клуб в Средец, който беше обновен по съвместен проект с турската община Визе. Община Средец изгради център за екологичен мониторинг по проекта "Еко лаборатории за устойчивост на защитените местности и крайбрежната околна среда". Проектът е реализиран с финансовата подкрепа по Програмата за трансгранично сътрудничество "Интеррег", приоритетна ос "Околна среда". Стойността на проекта е 358 212,52 евро, а продължителността му е 24 месеца.
Споделяне: