Общинска администрация Средец / Република България

Работна среща с цел подобряване на взаимодействието между органите

Днес, 25.04.2024 г. от 10,00 часа в зала № 2 на Община Средец се проведе работна среща с цел подобряване на взаимодействието между органите на Районно управление на полицията Средец и местната власт по отношение превенция и противодействие на престъпността, пътната безопасност и сигурността на територията на община Средец.

На срещата присъстваха кметът на община Средец инж. Иван Кичев, зам.- кметовете на общината и директорите на учебни и детски заведения. Представители на МВР бяха началник сектор по сигурността от ОДМВР- Бургас, началникът на РУП- Средец и началниците на групи в управлението. Срещата премина в дух на пълно разбирателство и единомислие от страна на участниците по дискутираните теми.

Споделяне: