Общинска администрация Средец / Република България

ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „С ПЕСНИТЕ НА КАЛИНКА ЗГУРОВА“

ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

„ С ПЕСНИТЕ НА КАЛИНКА ЗГУРОВА“

СЕЛО ДЕБЕЛТ, ОБЩ. СРЕДЕЦ 13 – 14 април 2024 г.

ОРГАНИЗАТОРИ

Община Средец

Съюз на тракийските дружества в България

Тракийско дружество “Странджа“ гр. Бургас

Под патронажа на Кмета на Община Средец инж. Иван Кичев

Националният фолклорен конкурс „С песните на Калинка Згурова” се организира за шести път, като през тази година ще се проведе в родното село на народната певица – с. Дебелт, общ. Средец, обл. Бургас.

Конкурсът е на името на голямата странджанска певица Калинка Згурова и има за цел да се популяризира репертоара на певицата, да се съхранят песенните образци на фолклорното богатство от Странджа и Тракия.

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

 • Да се съхрани и популяризира певческото богатство на Странджа и на нейната гласовита представителка Калинка Згурова.
 • Да се приобщи младото поколение и учениците към музикалния репертоар на Калинка Згурова.
 • Да се създаде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования в областта на песенното ни фолклорно богатство.
 • Да се покажат певческите достижения на колективи и от други възрастови групи, като се осъществи приемственост между поколенията.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 • В националния конкурс „С песните на Калинка Згурова” право на участие имат индивидуални изпълнители от всички възрастови групи, както и вокални групи за автентичен и обработен фолклор от цялата страна, също без ограничение на възрастта.
 • В конкурса „С песните на Калинка Згурова” всички индивидуални и колективни изпълнители участват общо с две песни, като едната задължително е от репертоара на певицата.
 • За индивидуалните изпълнители, които ще се състезават за най-голямото отличие „Приз Калинка Згурова” е препоръчително да изпълнят две песни от репертоара на певицата.
 • Индивидуалните изпълнители от IV-та и V-та групи се представят задължително с бавна /безмензурна/ песен – до 2 куплета, и бърза /хороводна/ песен – до 3 куплета.
 • Вокалните групи изпълняват 2 песни, до 6 минути, една от които задължително от репертоара на певицата.
 • Камерните вокални групи изпълняват две обработени песни, една от които задължително е от репертоара на Калинка Згурова, с общо времетраене на песните до 7 минути.
 • Музикалният съпровод е по желание на изпълнителите и може да бъде с оркестър или на синбек.
 • Редът на явяването на участниците се определя от организаторите, ако не са посочили предварително в заявката конкретно желание.
 • Всички участници попълват заявка по приложения образец и я изпращат на посочения адрес или по електронната поща.
 • Препоръчително е участниците да се представят с народни костюми.
 • Конкурсът е без такса за участие.
 • Всички участници получават грамота за участие.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

 • Класирането на участниците се извършва от жури в състав от професионалисти, музиковеди и фолклористи. Председател на журито е Калинка Згурова;
 • Класираните изпълнители и групи получават награди и дипломи;
 • Наградите са:
 • Първа, Втора и Трета във всяка възрастова група от трите категории /индивидуални изпълнители, вокални групи, камерни групи за обработен фолклор/;
 • Приз „Калинка Згурова“ – диплом и плакет;
 • Награда на Кмета на Община Средец;
 • Награда на Съюза на тракийските дружества в България;
 • Награда на Тракийско дружество “Странджа“ гр. Бургас.
 • Изпълненията се класират в следните възрастови групи:

• Индивидуални изпълнители:

 1. Първа възрастова група до 7 години;
 2. Втора възрастова група от 8 до 10 години;
 3. Трета възрастова група от 11 до 14 години;
 4. Четвърта възрастова група от 15 до 19 години;
 5. Пета възрастова група над 20 години.

• Вокални групи:

 1. Първа възрастова група до 6 години;
 2. Втора възрастова група от 7 до 14 години;
 3. Трета възрастова група от 15 до 19 години;
 4. Четвърта възрастова група над 20 години.

• Камерни вокални групи:

 1. Първа възрастова група до 14 години;
 2. Втора възрастова група от 15 до 19 години;
 3. Трета възрастова група над 20 години.

 • Във всяка възрастова група се присъжда първа, втора и трета награда.

* При заявено желание от страна на участниците организаторите осигуряват съпровод.

Пътните разходи, нощувки и дневни са за сметка на участниците или представляващите ги организации.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА:

Народно читалище “Светлина – 1924“ с. Дебелт, общ. Средец

13 и 14 април – от 10:00 часа.

Заявки за участие по образец се приемат до 31.03.2024г., на адрес:

8300 Средец

Общинска администрация Средец

пл. ”България” № 8

или на имейл адрес: [email protected]

За повече информация:

GSM: 0878556980 – Гергана Божилова – специалист култура;

0888495959 – Лазар Налбантов – организатор.

Приложение №1

Песни от репертоара на Калинка Згурова – съхранени във фонда на БНР

 1. Алекси седи на дюген
 2. Анести иде отгоре
 3. Бързай, гемийко
 4. Бре, Никола
 5. Булгария свири
 6. Бою ле, пръвна пръвнино
 7. В Русия, Радо, ше пода
 8. Вехни ми, вехни ти, Невенко
 9. Вила мома зелен венец
 10. Видо ле, мъри хубава
 11. Вълкана вода налива
 12. Гайдо ле, пуста да станеш
 13. Георге ле, калдъръмджийо
 14. Георги на Денка думаше
 15. Гергина цъфти, не вехне
 16. Горе ми хоро станало
 17. Града се гради, хубава Стано льо
 18. Гради Тодора мостове
 19. Да зная, мамо, да зная
 20. Де духна, ветре
 21. Дей, гиди, бърдо зелено
 22. Димитър дума Вълкана
 23. Димитър дума майка си
 24. Димо из Солун ходеше
 25. Димо отиде в гора зелена
 26. Дойне, бяла Дойне
 27. Дойно Калина думаше
 28. Дойно са болен разболя
 29. Дор ти села въстанаха
 30. Дошли са руси руснаци
 31. Дощерьо, моя майчина
 32. Дума, мале, ше питам
 33. Дядо дялба делеше
 34. Еню на гости поди
 35. Загукала е гълъбка
 36. За Дона ходят сватове
 37. Заженала бяла Тодора
 38. Залюбила бяла Гана
 39. Заправил Георги калдаръм
 40. Заспала Неделя
 41. Защо са, сину, не главиш
 42. Защо си, горо, кахърна
 43. Звездо ле, вечернице
 44. Зелен се орех развива
 45. Златка ятачка
 46. Изкара Димо жътвари
 47. Излезни, мале, отвънка
 48. Индже дружина думаше
 49. Индже майка си думаше
 50. Инджето са го ранили
 51. Йогряло ми ясно слънце
 52. Йочи ле, черни чуряшки
 53. Калинка ветер кълнеше
 54. Калинка влашка копаше
 55. Канил се Кирю на Вида
 56. Карай, загорко
 57. Кога идем, любе ле
 58. Кога русите дойдоха
 59. Кольо на Рада думаше
 60. Кондолов страшен комита
 61. Край мързевската кория
 62. Къде, Никола, отиваш
 63. Лале ле, мъри хубава
 64. Либе, Драгано, Драгано
 65. Лулче ле, бяло, бакьово
 66. Любили са се, любили
 67. Мале ле, прочуло се е
 68. Малка мома двори мете
 69. Мари девойко
 70. Мари Недо, герджик Недо
 71. Марийка ходи за вода
 72. Мене ме, Станку писаха
 73. Моето любе
 74. Моми посрещат руснаци
 75. Момите тръгват отдолу
 76. Момне ле, мъри мънинка
 77. Мъри, мале
 78. Мъри Стано, гиздава
 79. Мър Тодорке, мънинка
 80. На Уграш, на поляната
 81. Научила се Милкана
 82. Научила сей Тодора
 83. Невено, пръвна, пръвнино
 84. Низ лозе ходи Драгана
 85. Никола Неда думаше
 86. Не бързай, Вълкано
 87. Нямало момци за Дойна
 88. Огреяло ми ясно слънце
 89. Ой Добро, Добро
 90. Отгоре слиза русначе
 91. Отдолу идат шарени колца
 92. Отдолу ми иде хубава Рада
 93. Откак Милкана залюбих
 94. Партизанска сестрица
 95. Песен за Вълчан войвода
 96. Песен за Георги Кондолов
 97. Песен за капитан Петко войвода
 98. Песен за падналите септемврийци
 99. Петко на Рада пръстен даде
 100. Петлите пеят
 101. Пею в дюгенет седеше
 102. Планинец ходи
 103. Посъбрал е Тодор Грудов
 104. Пристани ми, мъри Добро
 105. Провикна се мома Руса
 106. Прочу се Индже войвода
 107. Прочу се чета голяма
 108. Прочула се Вълке коначка
 109. Прочула се, прочула
 110. Пяха ли, Вело, петлите
 111. Рано рани Гана
 112. Разлюляла сей Калина
 113. Редом хайдути излезли
 114. Руменка ходи за вода
 115. Руска за ода ходеше
 116. Руските войски идели
 117. Седи Рада
 118. Седнала ми е Марийка
 119. Сино, Димитре, Димитре
 120. Сино, Стояне, Стояне
 121. Слънцето трепери
 122. Слязло е момче загорче
 123. Снощи си минах, мале ле
 124. Снощи съм дума позачул
 125. Стани ми, Яно, отвори
 126. Станко ле, мъри хубава
 127. Станче ле, мъри хубава
 128. Стефан майка си думаше
 129. Стойчице ле, капчице ле
 130. Стоян Драгана думаше
 131. Стоян мама си думаше
 132. Стоян от нива идеше
 133. Стоян през гора вървеше
 134. Стоян събира, тръгнува
 135. Стоян Тодора тихом говори
 136. Стратийовата майчица
 137. Събрали са се, събрали
 138. Събрали са се, Дойне ле
 139. Ти поди, конче, на село
 140. Тинке, Тинке
 141. Тих вятър вее
 142. Тодор във Странджа излезе
 143. Тодорка дума бакьо си
 144. Тодоро, тиха, неверна
 145. Тръгнала Златка на лозе
 146. Тудоркината мила майчица
 147. Хайде, хайде, Кардаш
 148. Хайдути, бракя да ми сте!
 149. Ходите, холан, ходите
 150. Що щеш, Тинке, в ливадето
 151. Яно Ангелино, хубава Калино
 152. Янко мами дума
 153. Я, върви, върви, Калино Недо
 154. Я кажи, горо, продумай
 155. Я кажи, горо
 156. Я стани, сину, да кажеш
Ресурси
Споделяне: