Общинска администрация Средец / Република България

В община Средец се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвен проект на Генерален план за организация на движението на град Средец

Днес, 15.01.2024 година, от 13:00 ч. в Зала №1 на Общинска администрация – Средец се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвен проект на Генерален план за организация на движението на град Средец /ГПОД/. Проектантът инж. Недка Дженева и Петя Донова - Управител на „Институт за управление на програми и проекти“, представиха целта на ГПОД и неговото съдържание. На срещата присъстваха зам.-кметове на Община Средец г-жа Николина Дамбулова и инж. Живко Гърков, г-жа Ирина Тодорова – Секретар на община Средец, Минко Чолаков – Началник група „Охранителна полиция“ към РУ Средец, заинтересовани граждани и представители на Общинска администрация – Средец. На срещата бяха обсъдени предложенията от присъстващите граждани във връзка с изготвения проект. Отбелязани бяха проблемни участъци по ул. „Васил Коларов“, ул. „Лиляна Димитрова“, ул. „Цв. Радойнов“, ул. „Софроний Врачански“, ул. „Никола Попов“, свързани със забрани за паркиране и престой, затворени участъци и липса на места за паркиране.

Предварителният ГПОД ведно с направените предложения, ще бъдат разгледани на предстоящ експертен съвет по устройство на територията, с участието на представители от сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Областно пътно управление към АПИ.

Споделяне: