Общинска администрация Средец / Република България

Община Средец спечели проект по ПУДООС

С класиран проект „Обичам природата – и аз участвам активно чрез спорт, почистване и озеленяване на зоните за отдих и спорт в град Средец, община Средец” в Националната кампания на МОСВ "Чиста околна среда – 2020г." към ПУДООС, ще се изгради площадка за отдих и спорт на открито в района на Трансграничен център за деца.

Средствата, които ще бъдат отпуснати по проекта са на стойност 9996,00 лв. и с тях ще бъдат закупени, и поставени уреди за фитнес на открито, пейки за отдих, кошчета за отпадъци. Предвидено е и озеленяване на обекта.

Споделяне: