Общинска администрация Средец / Република България

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в процедура за подбор на персонал в Дневен център за деца с увреждания

Комисията за провеждане на процедура за подбор на персонал в Дневен център за деца с увреждания, назначена със Заповед № 802/27.09.2022г. на Кмета на община Средец реши:

Допуска до събеседване в процедурата за подбор на персонал в Дневен център за деца с увреждания за позиция детегледач, следните кандидати:

  • Иванка Николова Ройчева

Не допуска до събеседване в процедурата за подбор на персонал в Дневен център за деца с увреждания за позиция детегледач кандидатите, които не са представили всички необходими документи:

  • Атанаска Георгиева Миткова е приложила заявление, което не е по образец съгласно изискванията, предвидени в обявлението за заемането на позицията.
  • Валерия Светлинова Асенова не е приложила заявление за кандидатстване по образец съгласно изискванията, предвидени в обявлението за заемането на позицията.

Допуснатите кандидати да се явят на събеседване на 30.09.2022 г.от 10,00 часа в сградата на общинска администрация – Средец, зала 2, ет.2.

За позициите психолог и логопед няма входирани документи.

Председател на конкурсната комисия: п

Сергей Стоилов

26.09.2022 год.

Споделяне: