Общинска администрация Средец / Република България

График за получаване на материалите от СИК в предизборния ден - 13.11.2021 г.

Г Р А Ф И К

за получаване на материалите от СИК в предизборния ден - 13.11.2021 г. от залата на Общински съвет – етаж І в сградата на общинска администрация гр. Средец по направления и часове

1-во направлениеСИК № 040 – Клуб кв. ”Победа”, ул.”Странджа” № 25

 Получаване на изборните материали – 12:15ч.

Тръгване в 12:20 ч.

 Транспорт - ВАЗ 21013 рег. № А 2090 ВР – шофьор Бойко Бойчев

* * * * *

2-ро направление - СИК № 006 ул. ”Йорданка Николова” № 24 /ОДЗ „Бърборино”/

 Получаване на изборните материали – 12:20 ч.

Тръгване в 12:25ч.

 Транспорт „ВАЗ Нива” рег. № А 3586 НС - шофьор Марин Комитов

* * * * *

3-то направлениеСИК № 003 – СУ „Св. св. Кирил и Методий”, ул. „В.Коларов”№ 170

 Получаване на изборните материали12:25 ч.

Тръгване в 12:30 ч.

 Транспорт – -Рено „Мастер” рег. № А 6904 МТ - шофьор Стоян Едрев

* * * * *

4-то направление – СИК № 005 – Държавно лесничейство, ул. ”В. Коларов” № 92

 Получаване на изборните материали – 12:30 ч.

Тръгване в 12:35 ч.

Транспорт – Тойота „Прадо” № А 9006 КТ – шофьор Костадин Танев

* * * * *

5-то направлениеСИК № 007 – ОДЗ № 2 ул. ”Ц. Радойнов” № 55 /до военното градче/

Получаване на изборните материали12:35ч.

Тръгване в 12:40ч.

 Транспорт –„Фолксваген” рег. № А 2260 КА - шофьор Божидар Иванов

* * * * *

6-то направление - СИК № 041 – СУ „Св. св. Кирил и Методий”, ул. „В.Коларов”№ 170

 Получаване на изборните материали12:40 ч.

Тръгване в 12:45 ч.

 Транспорт – -Рено „Мастер” рег. № А 6904 МТ - шофьор Стоян Едрев

* * * * *

7-мо направление – СИК № 004 - Пенсионерски клуб, ул. ”Димитър Кичев” № 20

 Получаване на изборните материали 12:45 ч.

Тръгване в 12:50 ч.

 Транспорт –„ВАЗ Нива” рег. № А 3586 НС - шофьор Марин Комитов

* * * * *

8-мо направление – СИК № 001 – ДСП /бивше ОУ ”В. Левски”/ ул. ”В. Коларов” № 28

 Получаване на изборните материали12:50 ч.

Тръгване в 12:55 ч.

 Транспорт – Фолксваген рег. № А 0502 ВК - шофьор Янко Кочев

* * * * *

9-то направление - СИК № 008 – ПГМССЕ ”Н. Й. Вапцаров”, ул. ”Г. С. Раковски” № 5

 Получаване на изборните материали13:00 ч.

Тръгване в 13:05 ч.

 Транспорт –„Фолксваген” рег. № А 2260 КА - шофьор Божидар Иванов

* * * * *

10-то направление – СИК № 002 - ПГМССЕ ”Н. Й. Вапцаров”, ул. ”Г. С. Раковски” № 5

 Получаване на изборните материали13:10 ч.

Тръгване в 13:15 ч.

 Транспорт – ВАЗ 21013 рег. № А 2090 ВР – шофьор Бойко Бойчев

* * * * *

11-то направление – СИК № 042 - ПГМССЕ ”Н. Й. Вапцаров”, ул. ”Г. С. Раковски” № 5

 Получаване на изборните материали13:15 ч.

Тръгване в 13:20ч.

 Транспорт – Лада „Нива“ рег. № А 9142 МТ – шофьор Владимир Георгиев

* * * * *

12-то направление – с. Дебелт СИК № 017 ( ДГ „Дъга“)

Получаване на изборните материали13:25 ч.

Тръгване в 13:30 ч.

 Транспорт – Пежо „Експерт” рег. № А 5153 КР - шофьор Божидар Цъцаров

* * * * *

13-то направление - с. Дебелт СИК № 018 (ОУ „Антон Страшимиров”)

Получаване на изборните материали13:35 ч.

Тръгване в 13:40 ч.

 Транспорт – Пежо „Експерт” рег. № А 5153 КР - шофьор Божидар Цъцаров

* * * * *

14-то направление – с. Дюлево СИК 022

 Получаване на изборните материали13:45 ч.

Тръгване в 13:50 ч.

Транспорт – ВАЗ „Нива” рег. № A 3594 НС - шофьор Николай Милев

* * * * *

15-то направление – с. Пънчево СИК № 032

Получаване на изборните материали13:50 ч.

Тръгване в 13:55 ч.

 Транспорт – Пежо „Боксер“ 1800 рег. № СА 1451 РХ – шофьор Димитър Тодоров

* * * * *

16-то направление – с. М. Църква СИК № 023

Получаване на изборните материали14:00 ч.

Тръгване в 14:05 ч.

 Транспорт – Пежо „Боксер“ 1800 рег. № СА 1451 РХ – шофьор Димитър Тодоров

* * * * *

17-то направление – с. Сливово СИК № 035

 Получаване на изборните материали14:05 ч.

Тръгване в 14:10 ч.

 Транспорт - Мерцедес рег. № А 1471 МА - шофьор Живко Желязков

* * * * *

18-то направление – с. Вълчаново СИК № 014

 Получаване на изборните материали14:10 ч.

Тръгване в 14:15 ч.

 Транспорт - Мерцедес рег. № А 1471 МА - шофьор Живко Желязков

* * * * *

19-то направление – с. Синьо Камене СИК № 037

 Получаване на изборните материали14:15 ч.

Тръгване в 14:20 ч.

 Транспорт Мерцедес рег. № А 1471 МА - шофьор Живко Желязков

* * * * *

20-то направление – с. Д. Ябълково СИК № 019

 Получаване на изборните материали14:20 ч.

Тръгване в 14:25 ч.

 Транспорт Хюндай „Каунти” рег. № А 1758 МА - шофьор Никола Пройчев

* * * * *

21-во направление – с. Факия СИК № 039

 Получаване на изборните материали14:25 ч.

Тръгване в 14:30 ч.

 Транспорт – Хюндай „Каунти” рег. № А 1758 МА - шофьор Никола Пройчев

* * * * *

22-ро направление – с. Г. Ябълково СИК № 016

 Получаване на изборните материали14:30 ч.

Тръгване в 14:35 ч.

 Транспорт – Хюндай „Каунти” рег. № А 1758 МА - шофьор Никола Пройчев

* * * * *

23-то направление – с. Кирово № 025

Получаване на изборните материали14:40ч.

Тръгване в 14:45ч.

 Транспорт – автобус „Исузу” рег. № А 1759 МА - шофьор Крали Иванов

* * * * *

24-то направление – с. Г. Буково № 015

Получаване на изборните материали14:45ч.

Тръгване в 14:50ч.

 Транспорт – автобус „Исузу” рег. № А 1759 МА - шофьор Крали Иванов

* * * * *

25-то направление – с. Богданово СИК № 012

 Получаване на изборните материали14:50 ч.

Тръгване в 14:55ч.

 Транспорт – автобус „Исузу” рег. № А 1759 МА - шофьор Крали Иванов

* * * * *

26-то направление – с. Росеново СИК № 010

 Получаване на изборните материали15:00 ч.

Тръгване в 15:05ч.

 Транспорт – ВАЗ „Нива” рег. № А 2656 НА - шофьор Тодор Стоянов

* * * * *

27-мо направление – с. Драчево СИК № 021

 Получаване на изборните материали15:05 ч.

Тръгване в 15:10ч.

 Транспорт – – Пежо „Партнер” рег. № А 7805 ВА - шофьор Киро Виенов

* * * * *

28-мо направление – с. Малина СИК 029

 Получаване на изборните материали15:15 ч.

Тръгване в 15:20ч.

 Транспорт – ВАЗ „Нива” рег. № А 91-39 МТ - шофьор Стоил Кралев

* * * * *

29-то направление – с. Суходол СИК 038

 Получаване на изборните материали – 15:20ч.

Тръгване в 15:25 ч.

 Транспорт Мерцедес 210 Д рег. № А 7730 АТ – шофьор Тодор Йорданов

* * * * *

30-то направление – с. Орлинци СИК 030

 Получаване на изборните материали15:25 ч.

Тръгване в 15:30 ч.

Транспорт Мерцедес 210 Д рег. № А 7730 АТ – шофьор Тодор Йорданов

* * * * *

31-во направление – с. Белила СИК 009

 Получаване на изборните материали – 15:30 ч.

Тръгване в 15:35ч.

 Транспорт автобус „АКИА” рег. СВ 6443 НР – шофьор Коста Лазаров

* * * * *

32-ро направление – с. Проход СИК 031

 Получаване на изборните материали – 15:35 ч.

Тръгване в 15:40ч.

 Транспорт автобус „АКИА” рег. СВ 6443 НР – шофьор Коста Лазаров

* * * * *

33-то направление – с. Бистрец СИК 011

 Получаване на изборните материали – 15:40 ч.

Тръгване в 15:45 ч.

 Транспорт автобус „АКИА” рег. СВ 6443 НР – шофьор Коста Лазаров

* * * * *

34-то направление - с. Кубадин СИК 028

 Получаване на изборните материали – 15:45 ч.

Тръгване в 15:50 ч.

 Транспорт автобус „АКИА” рег. СВ 6443 НР – шофьор Коста Лазаров

* * * * *

35-то направление – с. Драка СИК 020

 Получаване на изборните материали – 15:50 ч.

Тръгване в 15:55 ч.

 Транспорт Рено „Мастер” рег. № А 68-92 МС шофьор – Лало Гюров

* * * * *

36-то направление – с. Радойново СИК 033

 Получаване на изборните материали – 15:55 ч.

Тръгване в 16:00ч.

 Транспорт Рено „Мастер” рег. № А 68-92 МС шофьор – Лало Гюров

* * * * *

37-мо направление – с. Светлина СИК 034

 Получаване на изборните материали – 16:00ч.

Тръгване в 16:05 ч.

 Транспорт Отойол рег. № А 1756 МА - шофьор Никола Кралев

* * * * *

38-мо направление – с. Зорница СИК 043

 Получаване на изборните материали – 16:05ч.

Тръгване в 16:10ч.

 Транспорт Отойол рег. № А 1756 МА - шофьор Никола Кралев

* * * * *

39-то направление – с. Загорци СИК 024

 Получаване на изборните материали – 16:10ч.

Тръгване в 16:15 ч.

 Транспорт Отойол рег. № А 1756 МА - шофьор Никола Кралев

Споделяне: