Общинска администрация Средец / Република България

„Изнесен център за насочване към социални услуги“ по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Средец” разкри единно информационно гише с нарочна телефонна линия

„Изнесен център за насочване към социални услуги“ находящ се в гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ № 28 по Проект № BG05SFPR002-2.002-0094 „Укрепване на общинския капацитет в Община Средец”, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет”, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 разкри единно информационно гише с нарочна телефонна линия. На телефони: 0885242002 и 0885698318 двама сътрудници социални дейности ще информират жителите на община Средец с начините за насочване или включване в услуги лична помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги отговарящи на техните индивидуални нужди и възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания. Услугите по информиране се предоставят безвъзмездно от служителите на място в „Изнесен център за насочване към социални услуги“ или чрез мобилна работа „по места“ с потенциалните ползватели с цел по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на община Средец.

Споделяне: