Общинска администрация Средец / Република България

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че със заповед № 3РД-585/19.06.2024 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 53 (петдесет и три) вакантни длъжности за войници, във военни формирования от състава на Съвместното командване на специалните операции, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

1.За В.Ф. 54120 – Пловдив – 11 (единадесет) длъжности;

2.За В.Ф. 52630 – Пловдив – 9 (девет) длъжности;
3.За В.Ф. 48650 – Пловдив – 10 (десет) длъжности;

4.За В.Ф. 56130 – Банкя – 16 (шестнадесет) длъжности;

5.За В.Ф. 56100 – Пловдив – 5 (пет) длъжности;

6.За В.Ф. 56120 – Пловдив – 2 (две) длъжности

Срок за подаване на документи – до 16.08.2024 г.

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в сайтовете, http://www.navy.mod.bg, /http://www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас, и в офисите за военен отчет в общините на Бургаска област.

Споделяне: