Общинска администрация Средец / Република България

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед 3РД – 97/09.01.2024 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 55 /петдесет и пет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции, както следва:

I.БОЙНИ ФОРМИРОВАНИЯ:

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54120 – Пловдив (8 длъжности);

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52630 – Пловдив (8 длъжности);

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 48650 – Пловдив (8 длъжности);

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 56130 – Банкя (8 длъжности);

II.ЩАБНИ ФОРМИРОВАНИЯ:

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 56100 – Пловдив (3 длъжности);

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54120 – Пловдив (3 длъжности);

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 48650 – Пловдив (4 длъжности);

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 56120 – Пловдив (2длъжности);

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 56130 - Банкя (10 длъжност);

Срок за подаване на документи – до 23.02.2024 г.

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в сайтовете, http://www.navy.mod.bg, /http://www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас, и в офисите за военен отчет в общините на Бургаска област.

Споделяне: