Общинска администрация Средец / Република България

Обявление за изпълнение на дейности по залавяне на бездомни кучета на територията на гр. Средец

Във връзка с изпълнение на мерките за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета, желаещите доброволци да участват в дейности по залавяне на бездомни кучета могат да подадат Заявление в свободен текст в Деловодството, намиращо се на партера в сградата на Общинска администрация или на официалния имейл на Община Средец: [email protected].
Заявлението да е придружено от удостоверение за преминато обучение по защита и хуманно отношение към животните, съгласно Наредба № 4/01.02.2021 г.

Споделяне: