Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Във връзка с провеждането на кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, община Средец организира мобилен приемателен пункт.

Предаването на:

  • Батерии;
  • Стари лекарства;
  • Живачни термометри и лампи;
  • Стари бои и лакове;
  • Мастила и тонер-касети;
  • Препарати от битовата химия и др.

е безплатно за гражданите.

Мобилният пункт ще се намира пред сградата на общинска администрация на 25.10.2021 г. от 9:00 до 16:00ч.

Споделяне: