Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Средец, област Бургас съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Средец.

Обучението ще се проведе в зала (Зала №1, община Средец, на адрес, гр. Средец, пл. България № 8) на дати: 25, 26 и 27 август 2021 г. с начален час 10:00 ч.

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

За Преброяване`2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg/.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.

Споделяне: