Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „М Кабел” ООД има следното инвестиционно предложение: „Третиране на отпадъци от производствената дейност на „М Кабел” ООД“ на територия на „Промет Стиил” ЕАД в поземлен имот №20273.38.288 обл. Бургас, общ. Средец, с. Дебелт п.к. 8141, в сградата на „Обединен ремонтен цех“ /ОРЦ-1/, представляваща монолитна конструкция със застроена площ 2 700 м2.

Инвестиционното предложение предвижда третиране на отпадъците с код 07 02 13 и код 17 04 11.

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: