Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

Съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, има следното инвестиционно предложение: Аварийно-възстановителни дейности за ликвидиране на последиците от бедствени ситуации - ТРЪБЕН ВОДОСТОК тип „БАТЕРИЯ” 2 Ф 100 НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 2234 при км. 6+150.

Инвестиционното предложение е свързано със спешната необходимост от предприемане на аварийно-възстановителни работи в региона на Община Средец вследствие падналите проливни дъждове през м. март.

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: