Заповед №534 / 21.06.2023 г.

Заповед №534 / 21.06.2023 г.

На основание чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.26, чл.27, чл.63, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №818/31.05.2023 год. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се ...

повече
Заповед № 538 / 22.06.2023 г.

Заповед № 538 / 22.06.2023 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе публично оповестен търг с тайно ...

повече
Заповед № 537 / 22.06.2023 г.

Заповед № 537 / 22.06.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 815 от 31.05.2023 г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 522 / 16.06.2023 г.

Заповед № 522 / 16.06.2023 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе публично оповестен търг с тайно ...

повече
Заповед № 518 / 14.06.2023 г.

Заповед № 518 / 14.06.2023 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведат публично оповестени търгове с ...

повече
Заповед №438 / 23.05.2023 г.

Заповед №438 / 23.05.2023 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе публично оповестен търг с тайно ...

повече
Заповед №419 / 22.05.2023 г.

Заповед №419 / 22.05.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 784, 785, 786, 787, 788 и 789 от 26.04.2023 г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед №323 / 24.04.2023 г.

Заповед №323 / 24.04.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №766/29.03.2023 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед № 344 / 24.04.2023 г.

Заповед № 344 / 24.04.2023 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на ...

повече
Заповед № 237 / 23.03.2023 г.

Заповед № 237 / 23.03.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 742 от 28.02.2023 г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече