Съобщение

Съобщение

ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец в качеството си на партньор по проект BG05M9OP001-2.018-0006 – С01 „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и ...

повече
ПОКАНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК) СРЕДЕЦ

ПОКАНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК) СРЕДЕЦ

Изх. № 30-00-47/27.08.2021 ДО РЪКОВОДСТВОТО НА КОАЛИЦИЯ "ГЕРБ-СДС" ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ КОАЛИЦИЯ "БСП за БЪЛГАРИЯ" ПАРТИЯ "ДПС" КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИНА БЪЛГАРИЯ – ...

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на класираните кандидати след проведено интервю по проект – BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижа в община Средец» за ...

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа и допуснати до интервю, по проект – BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижа в община Средец» за ...

повече
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ...

повече
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТ «ПАТРОНАЖНА ГРИЖА»

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТ «ПАТРОНАЖНА ГРИЖА»

Община Средец продължава изпълнението на проект BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Основна цел на проекта: ...

повече
Съобщение

Съобщение

Уважаеми дами и господа, Общинската преброителна комисия за община Средец, област Бургас съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република ...

повече
Съобщение

Съобщение

Уважаеми дами и господа, Общинската преброителна комисия за община Средец, област Бургас, съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република ...

повече
Съобщение

Съобщение

Уважаеми дами и господа, Общинската преброителна комисия за община Средец, област Бургас приключи процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

повече
Обявление

Обявление

На основание Решение № 332 от 30 юни 2021 година на Общински съвет и заповед №513 / 26.07.2021г. на кмета на общината, Общински съвет - Средец обявява конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Средец” ЕООД гр. Средец, както следва: Обявява ...

повече